Pěstitelská pálenice Osvětimany

     Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Osvětimany oznamuje pěstitelům, že pěstitelské pálení letního kvasu bude ukončeno ve 2. polovině září 2017. Zpracování zimního kvasu bude zahájeno ve 2. polovině října.  Protože je malé množství kvasů, zpracovávat se bude asi jen 2x v týdnu a to v pondělí a pátek.

     Žádáme, aby se telefonicky přihlásili zájemci o zpracování letních i zimních kvasů na telefonu  776.152.726.

     Připomínáme, že minimální množství pro zpracování je 150 litrů kvasu do kotle.

     Zároveň oznamujeme pěstitelům, že od 2. poloviny října bude v provozu moštárna na zpracování podzimního ovoce v objektu pěstitelské pálenice v Osvětimanech.

    Moštárna bude v provozu v sobotu od 14 hodin dle zájmu pěstitelů.   Telefon do moštárny  77.55.44.100.            

      Dále český zahrádkářský svaz Osvětimany oznamuje, že v případě zájmu uspořádá v pátek dne 29. září zájezd na zahradnickou výstavu Floria do Kroměříže. Zájemci hlaste se na úřadě městyse Osvětimany. Záloha 100,- Kč.